Bản tin Quý 4/2023

Bản tin của Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn (CE Hub) đã quay trở lại với cập nhật mới nhất trong những tháng cuối năm 2023 và hướng đến 2024. Quý vị có thể click vào đây để nắm toàn bộ diễn biến trong lĩnh vực KTTH!
 
Một số tin tức nổi bật:
 
Đây chỉ là một số tóm tắt những sự kiện tiêu biểu của những tháng vừa qua. Quý vị có thể tham khỏa các tin tức, nghiên cứu điển hình và tài liệu khác này bằng cách vào đây
 
Trân trong,
CE Hub
Tải về
Chia sẻ

(25)