Kiến thức

Tên văn bản Cơ quan ban hành Hoạt động
Lộ trình phát triển Kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng
Hoàng Thị Diệu Linh
5 lượt
|
1 ngày trước
Circular Economy Bootcamp – Chi tiết khóa học và chương trình giảng dạy
Hoàng Thị Diệu Linh
28 lượt
|
1 tháng trước
Chương trình tăng cường năng lực về kinh tế tuần hoàn dành cho Doanh nghiệp – Chương trình đào tạo
Hoàng Thị Diệu Linh
19 lượt
|
1 tháng trước
Tài liệu tập huấn về các công cụ xây dựng mô hình kinh doanh tuần hoàn cho doanh nghiệp
Hoàng Thị Diệu Linh
26 lượt
|
1 tháng trước
Giảm thiểu rác thải tại Việt Nam, cần hành động trước khi quá muộn! – Nghiên cứu của PRX-Vietnam
Hoàng Thị Diệu Linh
27 lượt
|
2 tháng trước
Giới thiệu các công cụ xây dựng mô hình kinh doanh tuần hoàn
Hoàng Thị Diệu Linh
32 lượt
|
2 tháng trước