Kiến thức

document title Issuing Organization Activity
Hội thảo: Chia sẻ kinh nghiệm từ các Dự án thí điểm triển khai cùng với các nữ lao động phi chính thức tại Việt Nam
Hoàng Thị Diệu Linh
99 views
|
1 tháng ago
Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải và cặn hàng từ tàu biển thông qua Dự án “Suy nghĩ lại về nhựa”
CEHub
6 views
|
1 tháng ago
Between you and I: A portfolio theory of the circular economy
CEHub
4 views
|
1 tháng ago
Chiến lược Kinh tế Tuần hoàn của Chính phủ 2022 – 2023 ‘Sống nhiều hơn, sử dụng ít hơn’
CEHub
8 views
|
1 tháng ago
Khép kín vòng lặp: Các biện pháp can thiệp thực tiễn tốt nhất cho nền kinh tế tuần hoàn ở các nước đang phát triển
CEHub
4 views
|
1 tháng ago
Hiện trạng tiêu thụ túi ni-lông dùng một lần trong chuỗi siêu thị tại Hà Nội
CEHub
1 views
|
1 tháng ago
Quản lý rác thải nhựa đại dương ở Châu Á và Thái Bình Dương
CEHub
6 views
|
1 tháng ago
8 điển hình kinh doanh của kinh tế tuần hoàn
CEHub
4 views
|
1 tháng ago
You May Also Like