Chương trình Giải pháp đổi mới tuần hoàn nhựa 2024

Đọc thêm thông tin cụ thể về chương trình tại đây.

Ngày 12/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đối tác như Unilever Việt Nam, Hiệp Hội doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BritCham), Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) phối hợp tổ chức phát động Chương trình “Giải pháp đổi mới tuần hoàn nhựa 2024”.

Đối tượng tham gia với cá nhân là công dân Việt Nam, hoặc người Việt Nam tại nước ngoài có các sáng kiến, mô hình, giải pháp (đã hoặc chưa đăng ký thành lập doanh nghiệp), hướng đến giải quyết bài toán về rác thải nhựa, đặc biệt rác thải bao bì nhựa, bao bì nhựa mềm có thể ứng dụng cho thị trường Việt Nam; tổ chức có tư cách pháp nhân tại Việt Nam, đang phát triển sản phẩm mẫu, hoặc sở hữu giải pháp công nghệ giúp cải tiến, và giải quyết các vấn đề trong thu gom, phân loại, xử lý và tái chế rác thải bao bì nhựa, đặc biệt là bao bì nhựa mềm.

Theo Ban Tổ chức, sản phẩm Chương trình đánh giá theo 02 bảng: Ý tưởng đổi mới sáng tạo và Giải pháp triển vọng. Đối với Bảng Ý tưởng đổi mới sáng tạo hướng đến tìm kiếm và tôn vinh những sáng kiến, ý tưởng về phương pháp tiếp cận, mô hình giải pháp, mang tính sáng tạo và khả thi để triển khai tại thị trường Việt Nam. Bảng Giải pháp triển vọng hướng đến tìm kiếm và tôn vinh những Giải pháp đã có sản phẩm mẫu, hiện trong quá trình thử nghiệm, và phát triển tại thị trường Việt Nam.

7 tiêu chí về nội dung gồm tính sáng tạo của giải pháp và hướng tiếp cận; tính sẵn sàng cho thị trường Việt Nam; tính phù hợp để nhận rộng mô hình; khả năng nhân rộng quy mô; tính triệt để trong giải quyết vấn đề; tính bền vững, tác động của giải pháp; băng lực đội ngũ.

Cũng theo Ban Tổ chức, Bảng Giải Pháp Triển Vọng với các mức thưởng cho hạng mục: Giải Pháp Đột Phá: 80 triệu đồng, Giấy chứng nhận từ Chương trình và các gói hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ phi hiện kim từ các đối tác của Chương trình; Giải Pháp Đổi mới 45 triệu đồng, Giấy chứng nhận từ Chương trình và các gói hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ phi hiện kim từ các đối tác của Chương trình; Giải Pháp Nổi Bật: 25 triệu đồng, Giấy chứng nhận từ Chương trình và các gói hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ phi hiện kim từ các đối tác của Chương trình.

Bảng Ý tưởng đổi mới sáng tạo với các mức thưởng: Ý tưởng Sáng Tạo Vượt Trội 20 triệu đồng VND, Giấy chứng nhận từ Chương trình và các gói hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ phi hiện kim từ các đối tác của Chương trình; Sáng kiến được Yêu thích nhất: 10 triệu đồng, Giấy chứng nhận từ Chương trình và các gói hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ phi hiện kim từ các đối tác của Chương trình.

Đây là Chương trình có tính thực tiễn xã hội, hình thức tổ chức mới và góp phần giải quyết các thách thức về rác thải nhựa hiện nay. Nhiều nội dung, ý tưởng mới, phương thức tổ chức, mô hình thiết kế, phương thức hỗ trợ…, sẽ được công bố giới thiệu cụ thể tại Lễ phát động quan trọng này.

Tìm hiểu thêm qua link này.

Đăng ký tham gia tại đây.

Chia sẻ

(44)