Thành phố Đà Nẵng công bố Lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn

Chiều 26-8, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế – xã hội thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo “Công bố, chia sẻ Lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng – ông Hồ Kỳ Minh cho biết, qua đánh giá cho thấy, có nhiều lý do để việc chuyển đổi và áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho thành phố Đà Nẵng là cần thiết. Từ đó, thành phố đã triển khai dự án “Nghiên cứu xây dựng và phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng được cập nhật trên cơ sở tiếp thu các văn bản liên quan gắn với Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, bổ sung bài học kinh nghiệm từ thử nghiệm chính sách về kinh tế tuần hoàn tại Đà Nẵng và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, nhận thức tầm quan trọng của hệ thống thu gom rác phi chính thống trong quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn của thành phố Đà Nẵng.

Theo bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP tại Việt Nam), “thành phố Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng lộ trình phát triển và thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng kinh tế tuần hoàn. Trước những thách thức lớn hiện hữu toàn cầu như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng… kinh tế tuần hoàn là sự lựa chọn của nhiều quốc gia để hướng đến phát triển bền vững”. Thành phố Đà Nẵng là đô thị trẻ, năng động, có nhiều cơ hội để tiên phong cho lộ trình phát triển của các đô thị Việt Nam. Việc theo đuổi kinh tế tuần hoàn sẽ giúp thành phố quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, bà Caitlin Wiesen chia sẻ.

Những tiền đề quan trọng

Thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều đề án, quy định và kế hoạch hành động quan trọng có liên quan và tác động trực tiếp đến lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là Đề án Xây dựng Đà Nẵng: Thành phố môi trường giai đoạn 2008-2020 và 2021-2030. Đến nay, đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng làm tiền đề thuận lợi để phát triển kinh tế tuần hoàn.

Theo đó, một số ngành/lĩnh vực kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay đã quan tâm đến thiết kế theo nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn. Trong giai đoạn 2015-2019, Khu công nghiệp Hòa Khánh được lựa chọn để thí điểm xây dựng khu công nghiệp sinh thái. Tính đến hết năm 2020, toàn thành phố có 2.529 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt 81,7 MWp. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, như: đầu tư sản xuất gạch không nung; các công ty đã có những giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và mang lại hiệu quả cao; các doanh nghiệp và dự án khởi nghiệp thực hành theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trên địa bàn thành phố đến nay đã có hơn 37 mô hình gắn với tiêu dùng xanh được triển khai thực hiện như: Thùng thu gom pin thải; Mái nhà xanh; Trồng chuối lấy lá; Điểm tập kết rác văn minh; Khu dân cư tự quản về môi trường; Tổ thân thiện môi trường; Thôn không rác; Trường học không rác…

Các mô hình thu gom rác tái chế tại Đà Nẵng nhận được sự hưởng ứng của người dân.

Lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn đến năm 2030

Lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn được thành phố Đà Nẵng thực hiện đến năm 2030. Được chia làm các giai đoạn: Khởi động (2022-2025) nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng và chuẩn bị tiền đề ban đầu để bước vào giai đoạn phát triển.

Giai đoạn Phát triển (2025-2030) bắt đầu hành động và triển khai các dự án thí điểm trong các lĩnh vực ưu tiên gồm: quản lý chất thải rắn; nguyên liệu; năng lượng; khu công nghiệp sinh thái; tuần hoàn lương thực thực phẩm; tuần hoàn nước và công dân tiêu dùng xanh.

Từ sau năm 2030, kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng chủ đạo; nhân rộng các mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả, mục tiêu đến cuối năm 2045 thành phố cơ bản đạt được các tiêu chí của một thành phố tuần hoàn.

Với lộ trình trên, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng được 2 – 3 khu công nghiệp đạt tiêu chuẩn khu công nghiệp sinh thái theo tiêu chuẩn quốc gia; tăng tỷ lệ nội địa hóa của các sản phẩm của thành phố đạt trên 20%; 100% sản phẩm của thành phố Đà Nẵng được dán nhãn sinh thái; mức tiêu hao năng lượng cho sản xuất so với GRDP đạt mức giảm 1 – 1,5%/năm; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt 30%; xây dựng được 2 nhà máy tái chế, compost; tạo ra việc làm cho 3.200 – 3.500 người/năm từ các hoạt động dựa trên mô hình kinh tế tuần hoàn;…

 

Theo: Báo Điện tử Nhân Dân và Công Thương

Chia sẻ

(205)