Kinh tế tuần hoàn Bà Rịa – Vũng Tàu những tín hiệu khởi sắc

Cùng với kinh tế xanh, kinh tế phát thải các-bon thấp, kinh tế tuần hoàn đang được khơi thông, phát triển tại nhiều địa phương trên cả nước ở giai đoạn hiện nay, bởi yêu cầu về sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng đặt ra nhiều cấp bách. Đầu giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai phát triển kế hoạch kinh tế tuần hoàn nhằm đưa kinh tế địa phương phát triển bền vững ở tầm cao mới.

Ngày 07/06/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 687 phê duyệt đề án kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam,  nhằm tạo động lực cho đổi mới sáng tạo và cải thiện năng suất lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường hiệu quả.

Tin và bài: BRT TV

Chia sẻ

(43)