Họp nhóm chuyên gia hoàn thiện Kế hoạch quốc gia thực hiện KTTH

Hà Nội, Ngày 3 – 5 tháng 8, năm 2023 – Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc (UNDP) tổ chức cắm trại (writeshop), cùng các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách thảo luận, hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn, nhằm kịp trình Thủ tướng phê duyệt vào cuối năm 2023.

Buổi cắm trại là cơ hội để các chuyên gia thảo luận chuyên sâu những hợp phần quan trọng của Kế hoạch hành động quốc gia, bao gồm mục tiêu chiến lược và cụ thể, các lĩnh vực then chốt thực hiện kinh tế tuần hoàn, phân công nhiệm vụ, hoạt động, trách nhiệm của các bộ, cơ quan liên quan.

Phát biểu tại hội thảo, ông Mai Thanh Dung, Phó Viện trưởng ISPONRE, cho biết Kế hoạch hành động quốc gia đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi tuần hoàn nền Kinh tế Việt Nam vì văn bản này sẽ mang tính hướng dẫn cụ thể các hành động, phối hợp các cơ quan, bộ, ban ngành ở cấp độ quốc gia và địa phương nhằm xây dựng lộ trình chuyển dịch sang nền kinh tế tuần hoàn.

“Tiếp theo quá trình phối hợp với ISPONRE và các đơn vị liên quan để lồng ghép kinh tế tuần hoàn trong Luật Bảo vệ môi trường 2022 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, phát triển Mạng lưới kinh tế tuần hoàn Việt Nam (Viet Nam Circular Economy Hub), UNDP hân hạnh tiếp tục phối hợp và hỗ trợ xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia” Ông Hoàng Thành Vĩnh, Quản lý chương trình kinh tế tuần hoàn tại UNDP chia sẻ tại hội thảo.

Hội thảo đã có sự tham gia trình bày, thảo luận của hơn 20 chuyên gia đầu ngành từ các tổ chức, cơ quan như ISPONRE, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Văn phòng giúp việc Hội đồng EPR quốc gia, Viện chính sách Kinh tế Môi trường, UNDP.

Chia sẻ

(152)