Góp ý dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về KTTH

  • Phát hành: Tháng Mười 2023

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn.

Để hoàn thiện Dự thảo Quyết định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị nghiên cứu có ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn. (Tham khảo các tài liệu ở đây).

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, địa chỉ số 479 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trước ngày 20 tháng 10 năm 2023 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ. Chi tiết xin liên hệ: Ông Lại Văn Mạnh – Trưởng Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường theo email: lv.manh82@gmail.com/ lvmanh@isponre.gov.vn; số điện thoại 0982440903.

Tải về
Chia sẻ

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(142)