Đề xuất cơ chế thử nghiệm phát triển KTTH

Sau khi Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam được Thủ tướng phê duyệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn, dự kiến trình Chính phủ vào quý II/2023.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo đề cương Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn và đề cương báo cáo đánh giá tác động của chính sách.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong những năm qua, các quốc gia trên thế giới đang quan tâm hơn đến mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH). Trong bối cảnh dịch COVID-19 từ năm 2020, các quốc gia cũng nhìn nhận nghiêm túc hơn yêu cầu phát triển bền vững, tăng cường mức độ độc lập, tự chủ của nền kinh tế và sức chống chịu của chuỗi cung ứng; theo đó KTTH được nhìn nhận là một hướng đi quan trọng.

Ảnh minh họa: KT

Dù đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội, Việt Nam đang phải đối mặt với không ít thách thức về cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Những thách thức này trở nên phức tạp hơn khi mà Việt Nam đang tiếp tục quá trình gia tăng dân số và đô thị hóa, quá trình công nghiệp hóa còn chậm chuyển đổi từ cách tiếp cận kinh tế tuyến tính truyền thống kéo theo hệ lụy ngày càng nghiêm trọng đối với nguồn cung tài nguyên (bao gồm đất đai), lượng chất thải lớn, an ninh môi trường và an ninh nguồn nước.

Nhận thức được tính cấp thiết của việc cần phải thúc đẩy phát triển KTTH ở Việt Nam, ngay từ năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động đề xuất thực hiện những nghiên cứu cơ bản, và tham vấn các chuyên gia, nhà đầu tư về KTTH. Bộ đã có báo cáo với Chính phủ về việc xây dựng Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam từ đầu năm 2021.

Trên cơ sở tham mưu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 687/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Quyết định số 687/QĐ-TTg đã khẳng định chủ động phát triển KTTH là tất yếu, phù hợp với xu hướng, yêu cầu tạo đột phá trong phục hồi kinh tế và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững; góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chủ động thích ứng, chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài, hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, để tạo dựng “sức sống” cho các chính sách phát triển KTTH thì cách tiếp cận tuần tự, truyền thống là không đủ. Bối cảnh phục hồi kinh tế cần có thêm động lực từ chính nỗ lực thúc đẩy “phục hồi xanh”. Theo đó, một nhiệm vụ quan trọng để sớm cụ thể hóa các định hướng này là xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển KTTH. Nhiệm vụ này được giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, trình Chính phủ vào quý II/2023.

Mục tiêu xây dựng Nghị định quy định cơ chế thử nghiệm phát triển KTTH, để các nhà đầu tư, doanh nghiệp yên tâm sớm thử nghiệm các ý tưởng, sáng kiến KTTH, đồng thời đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh, phục hồi xanh ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, việc tổng kết thi hành Nghị định sẽ tạo điều kiện cho việc hoàn thiện khung khổ pháp lý cho KTTH ở Việt Nam.

Dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn đề xuất 7 nội dung chính sách, bao gồm:

  • Nội dung chính sách 1: Chính sách khu công nghiệp, khu kinh tế.
  • Nội dung chính sách 2: Phân loại xanh.
  • Nội dung chính sách 3: Chính sách ưu đãi thuế.
  • Nội dung chính sách 4: Chính sách tư vấn công nghệ, chuyển giao công nghệ.
  • Nội dung chính sách 5: Chính sách tín dụng xanh, trái phiếu xanh.
  • Nội dung chính sách 6: Chính sách đào tạo lao động.
  • Nội dung chính sách 7: Chính sách đất đai.

 

Nguồn: VTV

 

Chia sẻ

(165)