Chương trình Tăng tốc Mạng lưới Đổi mới Nhựa Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của CSIRO

Về chương trình Tăng tốc+ (Accelerator+)

Chuyến hành trình chuyên sâu kéo dài 3 tháng này hỗ trợ các start-up và doanh nhân đã được xác nhận, có đề xuất kinh doanh giai đoạn đầu để giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương ở Đông Nam Á.

Chương trình cá nhân hóa này tập trung mạnh vào việc đạt được các kết quả như tăng trưởng doanh thu, tìm kiếm đối tác và sẵn sàng đầu tư. Các đội tham gia chương trình sẽ được hướng dẫn bởi các huấn luyện viên tận tâm, cung cấp hỗ trợ tăng trưởng có thể đo lường được, cùng với sự linh hoạt trong việc tiếp cận các hội thảo, cố vấn và hỗ trợ kỹ thuật dựa trên sở thích và nhu cầu của họ. Người tham gia sẽ có quyền truy cập vào một nguồn tài trợ chung trị giá 100.000 đô la Úc trong suốt chương trình*.

Chương trình sẽ kết thúc bằng Ngày Thuyết trình (Demo Day), nơi người tham gia trình bày giải pháp của mình trước hội đồng giám khảo uy tín. Cơ hội vô giá này cho phép đưa ra phản hồi và hướng dẫn mang tính xây dựng, trao quyền cho các đội bằng các công cụ họ cần để tinh chỉnh và nâng cao giải pháp của mình.

*Xin lưu ý, đây không phải là tiền mặt trực tiếp mà là quyền truy cập vào các dịch vụ và hỗ trợ, được chia sẻ giữa các nhóm tham gia.

Đăng ký ngay

Ai nên đăng ký?

 • Các start-up và doanh nhân trẻ và đã được xác nhận, có đề xuất kinh doanh giai đoạn đầu
 • Các nhóm nghiên cứu có khái niệm đã được chứng minh, đang tìm cách thương mại hóa
 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) có doanh nghiệp hiện có đang muốn đổi mới, mở rộng quy mô hoặc xoay trục hoạt động của họ
 • Các cá nhân, tổ chức hoặc đơn vị tham gia vào các ngành khác nhau, nhằm mục đích tinh chỉnh các dự án hoặc giải pháp của họ Khuyến khích các đội đa phương

Người tham gia có thể đến từ bất kỳ đâu trên thế giới (khuyến khích các đội đến từ Lào và Campuchia và/hoặc các cộng đồng bị thiệt thòi) miễn là họ có một giải pháp hiện có có thể giúp định hình lại vấn đề rác thải nhựa ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Người nộp đơn cần chọn thị trường/bối cảnh phù hợp nhất (Indonesia, Thái Lan hoặc Việt Nam) cho nơi ý tưởng của họ phù hợp nhất.

Các vấn đề thách thức của chương trình là:

 • Các giải pháp thay thế bền vững vượt trội so với nhựa hiện có
 • Cải thiện đổi mới nhựa và nắm bắt giá trị vượt ra ngoài lần sử dụng đầu tiên, để phát triển các giải pháp tuần hoàn lâu dài
 • Trao quyền ra quyết định thông qua thông tin đáng tin cậy và dễ tiếp cận
 • Các Giải pháp Đổi mới cho Rác thải Nhựa Giá trị Thấp ở Việt Nam

Những gì bạn có thể mong đợi

Chương trình Tăng tốc là một chương trình miễn phí và cạnh tranh. Số lượng vị trí có hạn và được trao cho các đội dựa trên sức mạnh của các ứng dụng của họ.

Kết quả của chương trình Tăng tốc+:

 • Thiết kế và kiểm tra căng thẳng một con đường dẫn đến tác động và đảm bảo sự liên kết với quỹ đạo tăng trưởng của doanh nghiệp bạn
 • Hiểu rõ hơn về các loại cơ hội tài trợ khác nhau từ các nguồn khác nhau, bao gồm cả cách thức và thời điểm tiếp cận chúng
 • Mở khóa các phản hồi và cơ hội có giá trị thông qua tiếp xúc với các chuyên gia và nhà đầu tư tiềm năng trong ngành

Chương trình sẽ yêu cầu những người tham gia được mời cam kết bốn giờ mỗi tuần trong ba tháng để tham dự các hội thảo, buổi cố vấn và Ngày Thuyết trình cuối cùng. Chương trình được điều hành bằng tiếng Anh, tuy nhiên, các dịch vụ phiên dịch đầy đủ được cung cấp cho người tham gia bằng tiếng Bahasa Indonesia, Khmer, Lào, Thái và Việt Nam.

Chia sẻ

(1)