Chương trình Tăng cường năng lực về Kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp 2022

 

Với mục đích truyền cảm hứng và cung cấp các hướng dẫn thiết thực để chuyển đổi mô hình, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, ngày 02/6/2022 vừa qua, Đại sứ quán Hà Lan và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) đã triển khai Chương trình Tăng cường năng lực về Kinh tế tuần hoàn cho các doanh nghiệp ở Việt Nam. 

Diễn ra từ ngày 22 tháng 06 đến ngày 2 tháng 07, ba hoạt động chính của chương trình bao gồm:

  • Tổ chức 03 Khóa đào tạo về KTTH cho doanh nghiệp tại Hà Nội (và các tỉnh miền Bắc), Thừa Thiên Huế (và các tỉnh miền Trung) và thành phố Hồ Chí Minh (và các tỉnh miền Nam). Khi tham gia chương trình, doanh nghiệp sẽ được cung cấp kiến thức về kinh tế tuần hoàn, các chính sách của chính phủ về phát triển kinh tế tuần hoàn và các yêu cầu về thương mại bền vững của Hiệp định Thương mại tự do Châu Âu – Việt Nam (EVFTA), các mô hình kinh tế tuần hoàn đang được đề xuất áp dụng,… để có thể định hướng lộ trình chuyển đổi mô hình cho doanh nghiệp thông qua các khoá Bootcamp tập huấn được thực hiện bởi Viện Chính sách, Chiến lược tài nguyên và môi trường, Viện Chính sách Kinh tế Môi trường (EPPI), Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế (Hue Innovation Hub), Viện Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) cùng với Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion của Hà Lan. 
  • Hỗ trợ sau đào tạo đối với các doanh nghiệp được lựa chọn, trong 04 tháng, với các cố vấn chuyên môn. Cuối các khoá tập huấn, đối với những doanh nghiệp đã sẵn sàng và cam kết chuyển đổi, hoạt động cố vấn phát triển kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh tế tuần hoàn trực tiếp cùng các chuyên gia cũng sẽ được triển khai. 
  • Cung cấp Bộ công cụ, Hướng dẫn kỹ thuật và các tài liệu hữu ích nhằm hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch, xây dựng mô hình và chuyển đổi theo các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn. Ra mắt bộ bài giảng về Kinh tế tuần hoàn, và các vấn đề liên quan như block chain, cơ chế khuyến khích, xử lý nước thải…    

 

Tìm hiểu về chương trình và đăng ký tham gia tại Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn Việt Nam

 

Chia sẻ

(114)