Sáng kiến ESG Việt Nam 2023

Tổng giá trị tài trợ kỹ thuật lên tới 2 tỷ đồng. Top 3 doanh nghiệp giành chiến thắng chung cuộc sẽ được nhận hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu từ Dự án USAID IPSC nhằm thí điểm, triển khai, hoặc nhân rộng các sáng kiến ESG xuất sắc.

Chia sẻ

(17)