Thông báo kêu gọi đề xuất xây dựng kế hoạch năm 2024 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030

Ngày 16/3/2023, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) vừa có văn bản số 1469/BCT-TKNL Thông báo kêu gọi đề xuất xây dựng kế hoạch năm 2024 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 gửi  các Đơn vị trực thuộc Bộ và các Tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 (Chương trình), Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững được Lãnh đạo Bộ giao chỉ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chương trình. Để triển khai kế hoạch năm 2023, Vụ TKNL đề nghị các Đơn vị trực thuộc Bộ, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình theo các Phụ lục kèm theo.
Để các nhiệm vụ đạt được hiệu quả cao và đảm bảo theo mục tiêu của Chương trình đề ra, Vụ TKNL đề nghị các đơn vị đăng ký các nhiệm vụ năm 2024 theo định hướng sau:
– Hoạt động truyền thông nâng cao ý thức cộng đồng, doanh nghiệp, các khu, cụm công nghiệp, làng nghề về sản xuất và tiêu dùng bền vững;
–  Xây dựng các mô hình sản xuất bền vững;
– Xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu trong các ngành công nghiệp, trong đó chú trọng đến một số ngành trọng yếu như: dệt may, thép, nhựa, hóa chất, xi măng, rượu bia nước giải khát, giấy, chế biến thủy hải sản và một số ngành sản xuất khác;
– Xây dựng, phổ biến và nhân rộng các mô hình về sản xuất sạch hơn, mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp;
– Xây dựng, triển khai hướng dẫn kỹ thuật đối với các ngành công nghiệp nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên trong các ngành công nghiệp;
– Xây dựng, ứng dụng và phổ biến các mô hình thu hồi, tái sử dụng và tái chế chất thải, các mô hình quản lý tổng hợp khai thác, chế biến và chế tạo, sản xuất và sử dụng bền vững nhiên liệu, nguyên vật liệu cho các ngành công nghiệp;
– Xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ phân phối xanh, bền vững;
– Xây dựng và thúc đẩy các chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững;
– Xanh hóa nền sản xuất và tiêu dùng;
– Triển khai, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.
Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2024 của đơn vị được lập theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo công văn này và gửi về Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 30 tháng 4 năm 2023.
Để thuận tiện trong quá trình tổng hợp, đề nghị đơn vị gửi bản mềm kế hoạch theo hòm thư điện tử: quangch@moit.gov.vn.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Cù Huy Quang, điện thoại: 0983377379.
Chi tiết văn bản số 1469/BCT-TKNL TẠI ĐÂY. 
Chia sẻ

(48)