Tọa đàm SIDS về nhựa: Khắc phục ô nhiễm nhựa đại dương

21:00 - 22:00 theo giờ Việt Nam 09/05/2023 Online Tiếng Anh

Sự kiện: Tọa đàm trực tuyến

Thời gian: 21:00 – 22:00 theo giờ Việt Nam, ngày 9 tháng 5 năm 2023

Đơn vị tổ chức: Alliance of Small Island States

Nội dung:

Liên minh các quốc đảo nhỏ (AOSIS) sẽ tổ chức tọa đàm trực tuyến về di sản của Ô nhiễm nhựa đại dương. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chỉ còn bốn tuần nữa là đến Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa lần 2.

Các chuyên gia pháp lý và kỹ thuật góp mặt trong chương trình sẽ trình bày phương hướng khắc phục ô nhiễm sử dụng công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế.

Đăng ký tại đây: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_52JpSo-LQRaU5aXtBuuElQ#/registration

Chia sẻ

(15)