Toạ đàm “Giải pháp Xanh về Kinh tế Tuần hoàn và Quản lý Chất thải: Bài học kinh nghiệm từ Bắc Âu và đề xuất chính sách đối với Việt Nam”

22 tháng 03 năm 2023 Online/Offline Tiếng Anh, Tiếng Việt Địa chỉ: Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Tầng G, số 105 Tôn Dật Tiên, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh & Trực tuyến qua Zoom

Kinh tế tuần hoàn, sử dụng bền vững tài nguyên và quản lý chất thải hiệu quả đóng vai trò ngày càng quan trọng trong một thế giới đang phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng liên tiếp do biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19.

Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng về khí hậu. Mặc dù là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu, Việt Nam cũng có cơ hội trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và phát triển bền vững với những công nghệ mới và đổi mới sáng tạo.

Trên hành trình chuyển đổi hoàn toàn sang nền kinh tế xanh, Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm của các nước đi trước. Trong văn hóa Bắc Âu, việc duy trì giá trị tuần hoàn và môi trường trong lành là những vấn đề được quan tâm đặc biệt. Các quốc gia Bắc Âu đang đi đầu trong việc phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế xanh và quản lý chất thải, với mục tiêu xây dựng một khu vực sạch và bền vững hơn, cũng như tạo dựng các cơ hội mới để phát triển kinh tế và xã hội

Tọa đàm ngày 22 tháng 03 sẽ là cơ hội để các học giả, nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, xã hội dân sự và các bên liên quan chủ chốt của Việt Nam lắng nghe kinh nghiệm từ các nước Bắc Âu. Chúng tôi hy vọng quý vị có thể chung tay cùng với chúng tôi trong việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và xây dựng một tương lai bền vững cho tất cả mọi người. Vui lòng tham khảo chương trình tọa đàm đính kèm để biết thêm chi tiết.

Xin vui lòng đăng kí và lựa chọn hình thức tham dự đến email huan.nguyen@fulbright.edu.vn trước ngày 18 tháng 3 năm 2022. Đường dẫn Zoom của buổi hội thảo sẽ được gửi cho những người đăng ký tham gia trực tuyến.

Chia sẻ

(34)