Thúc đẩy đổi mới sáng tạo hướng đến hiện thực hóa kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

08:00 – 17:00 13/07/2022 - 13/07/2022 Online/Offline Tiếng Việt & tiếng Anh Địa chỉ: Khách sạn Novotel suité –số 5 Đường Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Khuyến khích phát triển kinh tế tuần hoàn để sử dụng hiệu quả đầu ra của quá trình sản xuất là một trong những nhiệm vụ được nêu trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 -2030 và nhiều Nghị quyết có liên quan khác của Trung ương nhằm thực hiện định hướng về quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện chủ trương phát triển nhanh và bền vững đất nước. Luật Bảo vệ môi trường 2020 lần đầu tiên đã quy định về kinh tế tuần hoàn (Điều 142), Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã quy định về tiêu chí, lộ trình và cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế tuần hoàn (các Điều 138, Điều 139 và Điều 140).

Với mục đích tăng cường trao đổi học thuật và thực tiễn, đồng thời cung cấp một diễn đàn cho các học giả, các chuyên gia, cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế thảo luận về cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam về áp dụng kinh tế tuần hoàn, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với Quỹ Hanns Seidel Foundation tổ chức hội thảo với chủ đề “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo hướng đến hiện thực hóa kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam”.

Thời gian: 8 giờ 00, Thứ Tư ngày 13 tháng 07 năm 2022

Hình thức họp:

  • Trực tiếp tại: Khách sạn Novotel suité –số 5 Đường Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Trực tuyến: Trên nền tảng zoom: https://zoom.us/j/92729285653?pwd=NkJIYnNwZ0s3bTVyL2ZQYjNhcGNvdz09

(Chương trình hội thảo được gửi kèm tại đây)

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường trân trọng kính mời Quý vị đại biểu tham dự và đóng góp ý kiến tại Hội thảo. Đề nghị quý vị đăng ký tham dự hội thảo theo đường

link https://3c5.com/MnnXh trước 10h00 ngày 11/07/2022, hoặc quét mã QR sau:

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Thế Thông, cán bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, email: thongnguyenthe15@gmail.com.

Chia sẻ

(60)