Hội thảo trực tuyến Đạt đến Tầm Nhìn Không Rác Thải: Thúc đẩy quan hệ đối tác công tư đối với thực hành quản lý chất thải

11:00 - 12:30 28/04/2022 Online Tiếng Anh Address: Online

Tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, các thành phố đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng chất thải rắn, do quá trình đô thị hóa nhanh chóng, gia tăng dân số và phát triển kinh tế. Hơn nữa, khu vực này đang tăng trưởng theo mô hình sử dụng nhiều tài nguyên. Tỷ trọng nguyên liệu sử dụng trên một đơn vị GDP (The material footprint per unit of GDP) ở Châu Á – Thái Bình Dương cao hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới (1,16kg/USD), ở mức 1,82kg/USD vào năm 2017. Do đó, các quốc gia này cần “suy nghĩ lại” và “thiết kế lại” mô hình tăng trưởng của mình để đạt được tính bền vững. 

“Tầm nhìn không chất thải” sẽ có tác động mạnh mẽ tới quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn, mà các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang cùng nhau thực hiện. Với mục tiêu “Không chất thải”, UNDP sẽ hỗ trợ các quốc gia giải quyết thách thức trong quản lý chất thải rắn một cách tích hợp, dựa trên nguyên tắc về dòng thải và nền kinh tế tuần hoàn. 

Vào ngày 28 tháng 4 năm 2022 (11:00 sáng theo giờ Bangkok), Phòng Hóa chất và Chất thải, Nghị định thư Montreal, UNDP, tổ chức hội thảo trực tuyến nhằm thảo luận các phương thức hiện thực hóa “Tầm nhìn không chất thải”, và hiệu quả của quan hệ đối tác công tư khi đóng góp vào tầm nhìn này. Hội thảo sẽ chia sẻ các chính sách và thực tiễn khả quan, đồng thời thảo luận về việc chuyển đổi theo hướng kinh tế tuần hoàn trong khu vực. Nội dung hội thảo gồm: 

  • Khái niệm “không chất thải” và giới thiệu hệ thống phân cấp trong quản lý chất thải 
  • Mục tiêu “Không chất thải” của UNDP 
  • Giới thiệu kinh nghiệm thành công trong giải quyết các thách thức về chất thải rắn đô thị thông qua những dự án quản lý chất thải 
  • Tìm hiểu các cơ hội tài chính thông qua quan hệ đối tác công tư, trao đổi carbon và các nguồn tài chính khác. 

Vui lòng đăng ký tại đây

Chia sẻ

(24)