Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050

  • Ngày: 05/07/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Tổ chức ban hành: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Loại tài liệu: Quyết định

Ngày 05/7/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

Kế hoạch đã cho thấy quan điểm ưu tiên của tỉnh trong việc đầu tư nghiên cứu sử dụng các loại phế thải, chất thải làm nguyên liệu, nhiên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp. Đồng thời tỉnh cũng khuyến khích phát triển công nghệ sạch, công nghệ sử dụng phế thải, phế liệu của các ngành khác làm VLXD để giảm ô nhiễm môi trường; từng bước loại bỏ công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, ngành sản xuất VLXD của tỉnh đạt được trình độ công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường: Cơ giới hóa và tự động hóa trong sản xuất VLXD đáp ứng nhu cầu thị trường trong tỉnh, trong vùng, xuất khẩu một phần đối với những sản phẩm chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao. Định hướng đến năm 2050, ngành sản xuất VLXD của tỉnh được tự động hóa hoàn toàn trong quá trình sản xuất và trở thành ngành công nghiệp xanh, bền vững.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU
MỘT CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN KTTH?

CHIA SẺ CHÍNH SÁCH

(28)