“Phụ nữ trong nền Kinh tế tuần hoàn” – Các câu chuyện tổng hợp bởi Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn Việt Nam

Ở mọi mặt trên các lĩnh vực kinh tế và bảo vệ môi trường, sự hiện hữu của những nữ lãnh đạo mở đường cho các phong trào thay đổi luôn đóng một vai trò quan trọng.

Trong nền Kinh tế tuần hoàn, phụ nữ đóng một vai trò không thể thay thế. Nhìn nhận từ thực tế của những nhà lãnh đạo nữ, đó là Giám đốc điều hành một phòng thí nghiệm kinh doanh cho những giải pháp sáng tạo về  môi trường, hay Nhà sáng lập một giải pháp hiệu quả đối với vấn đề rác thải từ ống hút nhựa. Đó còn là câu chuyện của rất nhiều phụ nữ khác, đã được ghi lại trong loạt các câu chuyện về “Phụ nữ trong nền Kinh tế tuần hoàn”, được thực hiện độc quyền bởi Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn Việt Nam. Loạt các câu chuyện này nhìn vào khía cạnh sáng tạo và sự phát triển trong thời điểm hiện tại của những nhân vật tiên phong này.

Theo dõi loạt các câu chuyện trên tại mục Câu chuyện truyền cảm hứng trên trang web của chúng tôi, hoặc đi tới đường link:  Inspiring stories – Viet Nam Circular Economy.

Tải về
Chia sẻ

(77)