Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

  • Phát hành: Tháng Mười Một 2021

Cơ quan ban hành: Chính phủ Việt Nam
Loại văn bản: Nghị định
Cấp ban hành: Trung ương

Nghị định này quy định chi tiết các Điều của Luật BVMT 2020 về bảo vệ các thành phần môi trường; phân vùng môi trường, SEA, EIA; giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực; quản lý chất thải; trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì thải bỏ của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; quan trắc môi trường; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại về môi trường; công cụ kinh tế và nguồn lực bảo vệ môi trường; quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra và cung cấp dịch vụ công trực tuyến về bảo vệ môi trường.

Tải về
Chia sẻ

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(180)