Nền tảng trao đổi khu vực: Biến đổi các thành phố của Châu Á

14:00-16:30 22/06/2022 - 24/06/2022 Online Tiếng Anh

Đăng ký tham gia cùng các học viên, nhà hoạch định chính sách và nhà nghiên cứu từ khắp châu Á trong cuộc thảo luận về những thách thức và cơ hội để chuyển đổi các thành phố trong khu vực.

Sự chuyển đổi đô thị ở châu Á là không thể tránh khỏi. Sự thay đổi của cơ cấu kinh tế – xã hội, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu thúc đẩy sự thay đổi ở các thành phố trong khu vực. Sự biến đổi này sẽ như thế nào, không phải là một quá trình cố định. Tuy nhiên, loài người không phân biệt nguồn gốc nên có tiếng nói về tương lai đô thị của sẽ như thế nào để trở nên công bằng về mặt xã hội và sinh thái. Nền tảng trao đổi khu vực về chuyển đổi sinh thái xã hội của các thành phố ở Châu Á hoan nghênh những người tham gia tham gia trực tuyến với chúng tôi từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6 năm 2022 để chia sẻ kiến thức và học hỏi kinh nghiệm của nhau trong việc biến các thành phố trở thành một nơi đáng sống. Dự án Khí hậu & Năng lượng của Friedrich-Ebert-Stiftung ở Châu Á thông báo ba phiên thảo luận với các diễn giả từ giới học thuật, chính trị và xã hội dân sự về các xu hướng chuyển đổi đô thị, thành phố nữ quyền và nền kinh tế tuần hoàn và mời các đại biểu tham gia thảo luận.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẠI ĐÂY

Xem Chương trình TẠI ĐÂY

Chia sẻ

(30)