Triển vọng chuyển đổi từ nền kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn ở một châu Á đang phát triển

Tiêu dùng không bền vững, được thúc đẩy bởi việc khai thác nguyên liệu thô, chế tạo và sản xuất ngày càng tăng, đang góp phần làm suy thoái môi trường và đẩy nhanh biến đổi khí hậu. Ở châu Á, xu hướng tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng khi dân số và nền kinh tế phát triển. Việc chuyển đổi từ mô hình tiêu dùng tuyến tính “khai thác-chế biến-thải bỏ” hiện nay sang một nền kinh tế tuần hoàn tạo cơ hội cho các chính phủ bắt đầu một chương mới trên con đường tách đầu ra kinh tế khỏi việc gia tăng sử dụng tài nguyên và suy thoái môi trường. Kinh tế tuần hoàn nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững bằng cách tối đa hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên đồng thời giảm thiểu các tác động đến môi trường và phát thải khí nhà kính.

Triển vọng chuyển đổi từ nền kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn ở một châu Á đang phát triển tổng quan về các nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn và đưa ra các khuyến nghị chính sách để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn. Phần I mô tả sự phát triển của nền kinh tế tuần hoàn trong khu vực và nêu bật các sáng kiến ​​liên quan chính và triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Phần II xem xét các khuôn khổ pháp lý và quy định đối với nhựa, chẳng hạn như mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất và đánh giá mức độ đầy đủ của chúng để ngăn ngừa việc sản xuất không bền vững và giảm thiểu việc xử lý chất thải nhựa. Phần III đưa ra các ví dụ về đầu tư và đổi mới theo kinh tế tuần hoàn và kêu gọi các chính sách hiệu quả để khuyến khích và đẩy mạnh các mô hình kinh doanh tuần hoàn.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(69)