Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn sau tiêu dùng đối với các chai nhựa PET tại Đông Nam Á

Báo cáo tổng hợp nghiên cứu thực địa của GA Circular từ sáu quốc gia lớn nhất Đông Nam Á và đưa ra phân tích đầu tiên về tỷ lệ tái chế đối với nhựa PET tại các thành phố quan trọng của ASEAN. Báo cáo xem xét những thách thức và cơ hội về tái chế và thu gom hiện có ở Đông Nam Á và thiết lập một lộ trình kinh tế tuần hoàn cho bao bì nhựa PET sau tiêu thụ, được điều chỉnh phù hợp khu vực. Báo cáo đưa các khuyến nghị cụ thể hướng tới các biện pháp can thiệp có tác động cao nhất.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(45)