Thiết kế cho một nền kinh tế tuần hoàn

Circular Design Viet Nam hướng tới kinh tế tuần hoàn bằng cách tư vấn cho nhà thiết kế và doanh nghiệp ứng dụng và phát triển các vật liệu bền vững, từ đó tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có ích cho thiên nhiên và con người.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(94)