Thành phố tuần hoàn trên thực tế

Làm thế nào các thành phố có thể phát triển mà không vượt qua ranh giới, trong khi cần phân chia tài nguyên một cách công bằng và công bằng giữa tất cả các cư dân? Có 7 trụ cột của mô hình Metabolic cho các thành phố tuần hoàn và phát triển bao trùm.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(89)