Báo cáo Chiến dịch toàn quốc về Kinh tế Tuần hoàn Việt Nam

Báo cáo tóm tắt dự án này được chia thành 9 phần, ghi lại sự phát triển của dự án từ những bước đầu tiên đến khi công bố những kết quả vượt trội mà chúng tôi đạt được sau hành trình 8 tháng.

Khóa đào tạo KTTH đầu tiên dành cho doanh nghiệp được DNES thực hiện vào tháng 12 năm 2021 và kéo dài 5 ngày. Khóa đào tạo bao gồm 37 người tham gia từ hơn 31 doanh nghiệp khác nhau, 12 chuyên gia và 13 hỗ trợ viên. Các doanh nghiệp tập trung ở miền Trung và miền Nam Việt Nam và đến từ nhiều ngành khác nhau, bao gồm nông nghiệp (29,7%), dệt may (13,5%), dịch vụ (13,5%), công nghệ (10,8%), giáo dục và đào tạo (10,8%) ), chế biến thực phẩm (8,1%), quản lý nước thải (2,7%) và lâm nghiệp (2,7%). Hơn 59% người tham dự đã được đào tạo. Chín bài học bao gồm việc tạo ra các mục tiêu và tham vọng kinh doanh để tăng trưởng bền vững, giới thiệu mô hình kinh doanh KTTH, tạo ra dòng tiền bên trong một tổ chức KTTH, giới thiệu mô hình kinh doanh vòng tròn và lập một kế hoạch hành động.

46 học viên là các chuyên gia KTTH, giảng viên, cán bộ kinh doanh và tư vấn đã tham gia vào Khóa đào tạo giảng viên lần thứ hai, do DNES thực hiện với các mô-đun tương đương. Hai học phần đầu tiên— “Nhận thức về các vấn đề toàn cầu và tính bền vững” và “Tư duy thiết kế để phát triển sản phẩm và dịch vụ bền vững” —được sinh viên xem là có lợi và hấp dẫn nhất trong chín học phần.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(89)