Quản lý rác thải nhựa đại dương ở Châu Á và Thái Bình Dương

Nhựa lần đầu tiên được phát triển vào năm 1907 với sự phát hiện ra Bakelite, một loại polymer tổng hợp có thể dễ dàng sản xuất thành viên. Phát minh này đã dẫn đến vô số đổi mới và sản phẩm mới khi nhựa trở thành nguyên liệu thiết yếu của nền kinh tế toàn cầu. Năm 1989, thế giới sản xuất khoảng 100 triệu tấn (Mt) nhựa mỗi năm. Đến năm 2015, con số đó đã tăng theo cấp số nhân lên 322 triệu tấn (McIlgorm et al., 2020). Kể từ năm 1907, hơn 8,3 tỷ tấn nhựa nguyên sinh đã được sản xuất. Tuy nhiên, khi cung và cầu tiếp tục phát triển, năng lực tái chế toàn cầu đã không thể theo kịp. Kết quả là, chỉ có 9% tổng số nhựa từng được sản xuất đã được tái chế – một lượng nhỏ vẫn được sử dụng trong xã hội, trong khi phần lớn nằm trong các bãi chôn lấp, đã được đốt hoặc hiện đang gây ô nhiễm đất, rừng và đại dương trong môi trường tự nhiên của chúng ta.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(47)