Phiên chợ chia sẻ đồ cũ: Thử nghiệm chính sách về kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng

Kéo dài tuổi thọ của vật chất, thời gian sử dụng của sản phẩm thông qua sử dụng lại (reuse) là chiến lược quan trọng trong kinh tế tuần hoàn. Thúc đẩy hành vi chia sẻ đồ cũ là một trong những cách thức ở cấp độ vi mô có thể áp dụng để phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng.

Ngoài cách thức chia sẻ đồ cũ bằng cách cho/tặng những người thân, quen, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng đã có các kênh mua bán hoặc từ thiện đồ cũ mà người dân có thể lựa chọn. Tuy nhiên, đa số các kênh mua bán diễn ra không tập trung tại một địa điểm và nếu có thì chưa có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động. Do đó, mục đích của thử nghiệm là trả lời cho câu hỏi “Liệu việc tổ chức một phiên chợ tập trung tại một địa điểm và có sự tham gia của chính quyền địa phương trong tuyên truyền, vận động có khiến người dân thành phố Đà Nẵng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động chia sẻ đồ cũ”? Với giả thuyết này, hai phiên chợ chia sẻ đồ cũ đã được thử nghiệm tổ chức tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vào tháng 6 và 7 năm 2022.

Ấn phẩm này mô tả kết quả thử nghiệm kể trên và đề xuất mô hình nhân rộng để tích hợp vào Lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng.

Ấn phẩm gồm các nội dung chính:

1. Tổng quan về thử nghiệm chính sách;

2. Thử nghiệm chính sách về kinh tế tuần hoàn thông qua mô hình Phiên chợ chia sẻ đồ cũ, bao gồm: thiết kế, triển khai, kết quả đo lường và đề xuất mô hình nhân rộng.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(71)