Nghiên cứu về nhóm lao động thu gom rác phi chính thức tại Đà Nẵng

UNDP Accelerator Lab phối hợp cùng với Evergreen Labs thực hiện nghiên cứu nhằm tìm hiểu nhóm lao động thu gom phi chính thức tại hai quận Ngũ Hành Sơn và Hòa Vang, Đà Nẵng, năm 2020.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(68)