Lợi thế Tuần hoàn_Các mô hình kinh doanh sáng tạo và các công nghệ để tạo ra giá trị trong một thế giới không có giới hạn tăng trưởng

Năm mô hình kinh doanh tuần hoàn (Nguồn cung tuần hoàn, Khôi phục tài nguyên, Mở rộng vòng đời sản phẩm, Chia sẻ Nền tảng và Sản phẩm dưới dạng dịch vụ) và mười công nghệ — cụ thể là ‘kỹ thuật số’ dưới dạng truyền thông xã hội, điện toán đám mây, phân tích và chuyển động – đang cho phép tăng tốc và mở rộng quy mô theo những cách chưa từng thấy trước đây.

Các mô hình kinh doanh và công nghệ này đang tạo ra một phương pháp tiếp cận cơ bản “lấy khách hàng làm trung tâm” đối với Lợi thế tuần hoàn ngoài việc tăng hiệu quả đơn giản mà đòi hỏi một tư duy mới trong số một loạt các khả năng mới liên lĩnh vực gồm chiến lược, công nghệ và vận hành.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(28)