Kỷ yếu hội thảo Thúc đẩy đổi mới sáng tạo hướng đến hiện thực hóa kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Với mục đích tăng cường trao đổi học thuật và thực tiễn, đồng thời tìm kiếm các sáng kiến và cung cấp một diễn đàn cho các học giả, chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế thảo luận về cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế và hiện thực hóa kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, ngày 13/7/2022, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với Quỹ Hanns Seidel Foundation tổ chức hội thảo với chủ đề “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo hướng đến hiện thực hóa kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam”. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan, tổ chức, nhà khoa học trong và ngoài nước. Ngoài các bài tham luận trình bày tại hội thảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 25 bài viết gửi về để xuất bản Kỷ yếu hội thảo. Đây là nguồn tài liệu quý để tham khảo phục vụ quá trình nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới.

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường trân trọng giới thiệu Kỷ yếu hội thảo Thúc đẩy đổi mới sáng tạo hướng đến hiện thực hóa kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(113)