Kinh tế tuần hoàn_UNIDO

Nền kinh tế tuần hoàn là một phương thức mới để tạo ra giá trị, và cuối cùng là sự thịnh vượng. Kinh tế tuần hoàn hoạt động bằng cách kéo dài tuổi thọ của sản phẩm thông qua cải tiến thiết kế và dịch vụ, đồng thời chuyển chất thải từ cuối chuỗi cung ứng về đầu chu trình — thực tế là sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn bằng cách sử dụng chúng nhiều lần, không chỉ một lần.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(56)