Kinh tế tuần hoàn và hướng hoàn thiện dự án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi (Circular economy and some suggestions for amendment of the Law on Environmental Protection)

Trên thực tế, việc chuyển đổi từ kinh tế tuyến tính truyền thống sang kinh tế tuần hoàn gần đây đã trở thành xu thế tại nhiều nước trên toàn cầu. Tính đến năm 2018, đã có hơn 45 quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn, với hơn 100 mô hình tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ước tính từ năm 2015 đến 2030, kinh tế tuần hoàn sẽ đem lại ít nhất khoảng 4.500 tỷ đô la Mỹ ở quy mô toàn thế giới. Riêng tại châu âu, 600 tỷ euro lợi ích dòng có thể được tạo ra mỗi năm, cùng với đó là 580.000 việc làm và kinh tế tuần hoàn cũng giúp cắt giảm một lượng lớn phát thải khí nhà kính. Trước những cơ hội và thách thức kể trên, Việt Nam cũng không thể nằm ngoài xu thế vận động của thế giới

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(46)