Infographic: Áp dụng kinh tế tuần hoàn tại gia đình

Ứng dụng kinh tế tuần hoàn tại các hộ gia đình sẽ giúp tạo ra mô hình kinh tế khép kín, gắn chặt người dân với việc giải quyết yêu cầu về sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên,đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Infographic được thực hiện bởi Văn phòng Sản xuất và tiêu dùng bền vững – Bộ Công Thương.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(34)