Hội thảo thiết kế hệ thống về nền kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải ở Đà Nẵng

UNDP, Alberta CoLab và Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo Thiết kế Hệ thống vào ngày 25-27/11/2019 tại Đà Nẵng về quản lý chất thải. Sự kiện này là một trong những nỗ lực của UNDP Việt Nam nhằm hỗ trợ Sở TN&MT giải quyết các vấn đề môi trường nghiêm trọng đang xảy ra tại Đà Nẵng do sự yếu kém và quá tải trong hệ thống quản lý chất thải. Hội thảo này là một phần sự hợp tác giữa UNDP và Sở TN&MT Đà Nẵng đồng tổ chức.

Trong những năm gần đây, Đà Nẵng đang phải đối mặt với những vấn đề môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm chất thải, gây cản trở sự phát triển của thành phố, nhất là trong lĩnh vực du lịch. Do vậy, hội thảo đã hội tụ các bên liên quan từ ngành quản lý chất thải, bao gồm các đại diện từ chính phủ, các nhà nghiên cứu, học sinh – sinh viên, chủ doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ để cùng thảo luận và chia sẻ thông tin về hệ thống quản lý chất thải ở Đà Nẵng và xây dựng các đề án giúp các đối tác địa phương tìm hiểu và giải quyết vấn đề. Mục tiêu cốt lõi của hội thảo là:
● Tìm hiểu về hệ thống quản lý chất thải hiện tại và tính hiệu quả của nó;
● Xây dựng một danh mục các sáng kiến để cải thiện hệ thống quản lý chất thải; và
● Thúc đẩy động lực hành động để giải quyết các vấn đề về chất thải.

Quá trình này được dẫn dắt bởi câu hỏi chính: “Làm thế nào chúng ta có thể tận dụng những nguồn lực sẵn có để thúc đẩy các hành vi tiêu dùng và xử lý chất thải có trách nhiệm hơn?”, và bao gồm các giai đoạn sau:
Tìm hiểu: Trước hội thảo, bối cảnh hiện tại của hệ thống quản lý chất thải ở Đà Nẵng đã được tìm hiểu thông qua nghiên cứu nhân chủng học về thói quen phân loại chất thải tại cấp hộ gia đình. Ngoài ra, các cuộc phỏng vấn với các bên liên quan đã được tiến hành, từ người thu gom phế liệu, cán bộ quản lý môi trường đến các đại diện của các cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp tại địa phương.
Định hình: Phần đầu tiên của hội thảo cho phép người tham gia chia sẻ về những thách thức mà họ đang phải đối mặt
Hình thành: Hoạt động này giúp người tham gia hiểu tình hình hiện nay và trước đây để tưởng tượng xem hệ thống lý tưởng trong tương lai sẽ như thế nào, xác định điều gì là quan trọng đối với hệ thống trong tương lai – những giá trị nền tảng của hệ thống đó là gì

 

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(63)