Hội thảo: Chia sẻ kinh nghiệm từ các Dự án thí điểm triển khai cùng với các nữ lao động phi chính thức tại Việt Nam

Hội thảo đã diễn ra vào ngày 14/4/2022 vừa qua tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, với sự tham gia, đóng góp của các bên nghiên cứuthực hiện dự án thuộc lĩnh vực quản chất thải, kinh tế tuần hoàn liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng các nữ lao động phi chính thức về chất thải tại tỉnh Bình Định. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có chia sẻ những ý kiến quý báu về vai trò và đóng góp của những lao động phi chính thức về chất thải trong chuỗi giá trị quản lý chất thải và chia sẻ kinh nghiệm liên quan.

 

Các tài liệu thuyết trình của hội thảo được đăng tải tại đây: https://bit.ly/3xDXHdn
Video ghi lại buổi hội thảo được đăng tải tại đây: https://bit.ly/387qVH5

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(134)