Giới thiệu các công cụ xây dựng mô hình kinh doanh tuần hoàn

Hội thảo đào tạo về các công cụ xây dựng mô hình kinh doanh tuần hoàn (#CECapacityBuilding) được tổ chức bởi Chương trình Phát triển Liên hợp quốc UNDP Việt Nam, phối hợp với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion, và các đơn vị đối tác trong nước, cùng sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Hà Lan. Buổi tập huấn đã cung cấp thông tin, kiến thức về kinh tế tuần hoàn, các mô hình kinh tế tuần hoàn được triển khai trong và ngoài nước. Buổi hội thảo giới thiệu thông tin về bộ công cụ xây dựng mô hình kinh doanh tuần hoàn, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng chúng. Những công cụ được giới thiệu đươc tóm tắt dưới đây:

1. Quickscan Circular Business Models  

 • Miêu tả tóm tắt: Với công cụ này,doanh nghiệp có góc nhìn về khả năng áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn cho mô hình kinh doanh của mình. Người dùng sẽ sử dụng một bảng câu hỏi để đánh giá xem doanh nghiệp đang ở đâu trong quá trình chuyển đổi qua mô hình kinh tế tuần hoàn  
 • URL: https://businessmodellab.nl/en/tools/quickscan-circulair-businessmodel 

 2. Business Model Template 

 • Miêu tả tóm tắt: Công cụ này cung cấp một cấu trúc để phát triển mô hình kinh doanh bền vững cho doanh nghiệp. Công cụ bao gồm 10 khối chia làm 3 giai đoạn: (1) giai đoạn định nghĩa, (2) giai đoạn thiết kế, và (3) giai đoạn kết quả. Các khối này được xây dựng và kết nối với nhau. Từ đó, hỗ trợ việc xây dựng mô hình kinh doanh tuần hoàn. 
 • URL: https://businessmodellab.nl/en/tools/business-model-template  

 3. Circular Loop Designer 

 • Miêu tả tóm tắt: Cốt lõi của Kinh tế tuần hoàn là các dòng vật chất khép kín. Công cụ Circular Loop Designer giúp người dùng dễ dàng phát thảo vòng tuần hoàn của dòng vật liệu. Công cụ này còn cung cấp những ký hiệu để người dùng dễ dàng phát thảo mô hình của doanh nghiệp mình và chia sẻ phát thảo đó. 
 • URL: https://businessmodellab.nl/en/tools/circulair-organiseren  

 4. Partner radar  

 • Miêu tả tóm tắt: Công cụ này giúp người dùng xác định đối tác của doanh nghiệp mình. Ngoài ra, người dùng có thể xác định mức độ ảnh hưởng của đối tác đó với doanh nghiệp từ đó biết được đâu là đối tác phù hợp. 
 • URL: https://businessmodellab.nl/en/tools/partner-radar  

5. Partner Value Matrix 

 6. Process Journey 

 • Miêu tả tóm tắt: Công cụ này giúp bạn vẽ quá trình dưới dạng một chuỗi các hoạt động. Mỗi quá trình đều có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Công cụ này giúp người dùng vẽ quá trình công việc dưới dạng các chuỗi hoạt động kết nối điểm bắt đầu và kết thúc, từ đó người dùng có thể có hình dung rõ về quy trình và đưa ra phân tích hoặc cải thiện hiệu quả. 

 7. MOOC ‘Organising for Sustainability’ 

 • Miêu tả tóm tắt: MOOC cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để phát triển một mô hình kinh doanh bền vững. MOOC bao gồm bảy phần, mỗi phần có 5 bài. Mỗi bài giải quyết một vấn đề cụ thể của việc phát triển một mô hình kinh doanh tuần hoàn. 

 8. Circular Economy Business Model Pattern Cards 

 • Miêu tả tóm tắt: Công cụ này hỗ trợ người dùng nhận biết các cơ hội và tạo ra ý tưởng về các mô hình kinh doanh tuần hoàn. Việc sử dụng công cụ này trong các hội thảo giúp tăng tương tác làm việc nhóm, giúp cho việc xây dựng ý tưởng cho việc triển khai mô hình kinh doanh tuần hoàn. 
 • URL: https://circitnord.com/tools/circular-economy-business-model-pattern-cards/  

 9. CTI tool 

 • Miêu tả tóm tắt: Công cụ này có thể sắp xếp dữ liệu và tính toán kết quả đầu ra, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hành động cụ thể hướng tới mục tiêu tuần hoàn của họ. Nó cũng hỗ trợ người dùng tiếp cận với đối tác và các bên liên quan. 
 • URL: https://ctitool.com/  

CTI Tool – Circular Transition Indicators

10. Circularity Check 

 • Miêu tả tóm tắt: Đây là công cụ gồm 60 câu hỏi để xác định điểm số của sản phẩm/ dịch vụ cụ thể. Kết quả của việc kiểm tra là mức độ tuần hoàn mà sản phẩm/ dịch vụ có thể đạt được.  
 • URL: https://ecopreneur.eu/circularity-check-landing-page/  

 

11. Circularity Calculator 

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(270)