Giáo trình Live Circular Canvas

Để áp dụng kinh tế tuần hoàn cho các doanh nghiệp siêu nhỏ và các doanh nghiệp khởi nghiệp, các nhà quản lý cần có những kỹ năng mới về tư duy tuần hoàn. Liên danh Live Circular Canvas đã xây dựng một chương trình đào tạo gồm các mô-đun chi tiết về nhu cầu đào tạo của nhóm đối tượng này. Giáo trình cung cấp thông tin chi tiết về mỗi mô-đun học tập đơn, bao gồm xác định kết quả học tập, khung thời gian, phương pháp luận được sử dụng và nội dung cần thiết để thực hiện.

 

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(62)