Chương trình tăng cường năng lực về kinh tế tuần hoàn dành cho Doanh nghiệp – Chương trình đào tạo

Với sự hỗ trợ kỹ thuật các chuyên gia của Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion (Saxion UAS) ở Hà Lan và hỗ trợ tài chính từ Đại sứ quán Hà Lan, CE Hub đã thiết kế một chương trình tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, nhằm cung cấp kiến thức về nền kinh tế tuần hoàn, đồng thời chia sẻ các mô hình tiêu biểu và kết nối với mạng lưới các chuyên gia.

Xuyên suốt khóa đào tạo, 13 bài giảng đã được các chuyên gia trong nước và quốc tế truyền tại, chi tiết có tại tài liệu này. (có sẵn tiếng Anh)

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(60)