Báo cáo Dự đoán làn sóng tương lai cho các doanh nghiệp ngành tiêu dùng nhanh

Trong vài năm qua, người tiêu dùng đã dần thích nghi với việc mua các sản phẩm thực phẩm và đồ uống trực tuyến. COVID-19 đã thúc đẩy mạnh mẽ sự thay đổi này, mở ra cánh cửa cho các thương hiệu thực phẩm và đồ uống bán trực tiếp cho khách hàng. Với các đối tác, quy trình, con người và công nghệ phù hợp, các thương hiệu thực phẩm và đồ uống có thể tồn tại và phát triển trong và sau đại dịch thế giới.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(28)