Ấn phẩm “Giảm thiểu chất thải tại Việt Nam: Cần hành động trước khi quá muộn”

Cơ quan hỗ trợ Hợp tác quốc tế Vùng Paris tại Việt Nam (PRX-Vietnam) ra mắt ấn phẩm có tựa đề:”Giảm thiểu chất thải tại Việt Nam: Cần hành động trước khi quá muộn!”. Cuốn sách này do Marie Lan Nguyen Leroy và Yen Ba Vu biên soạn, được Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam phát hành.

Một mô hình kinh tế và xã hội bền vững có thể thực hiện được nếu tất cả các bên liên quan (cơ quan công quyền, các doanh nghiệp và người dân) cùng cam kết thực hiện cách tiếp cận theo hướng giảm thiểu chất thải.

Ấn phẩm hướng dẫn này được biên soạn trong khuôn khổ dự án QV2 do Vùng Paris và Thành phố Hà Nội hợp tác thực hiện. Dự án được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), PRO Vietnam và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Thông tin tải sách bản Tiếng Pháp tại đây

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(38)