68 Xu hướng công nghệ định hướng 2021

Trong giai đoạn đầy bất ổn và thay đổi này, có một sự thật không thể lay chuyển được: công nghệ sẽ là công cụ mạnh mẽ nhất trong việc đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp. Sự phát triển, thực thi của công nghệ phải được tất cả các công ty chấp nhận, bất kể quy mô công ty hay thị trường tiêu thụ sản phẩm. Một công ty có khả năng phục hồi tốt sau khi đại dịch kết thúc sẽ có đặc trưng bởi sự nhanh nhạy về nền tảng số, giống như bất kỳ công ty nào khác.

Tài liệu này sẽ giúp độc giả sớm thấy được những xu hướng cơ bản đó và cả những xu hướng bị cường điệu hóa. Bây giờ là lúc để tăng cường mức đầu tư công nghệ phù hợp.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(26)