Khai thông nguồn tài chính và thúc đẩy đầu tư tuần hoàn nhựa ở các nền kinh tế mới nổi: bài học từ Đông Nam Á

15:00 giờ Việt Nam 24/05/2023 Online Tiếng Anh

Sự kiện: Hội thảo trực tuyến

Thời gian: 10:00 AM (CET)/ 4:00 PM (SGT), ngày 24 tháng 5 năm 2023

Đơn vị tổ chức: The Circulate Initiative

Nội dung:

Đông Nam Á từ lâu được xem như là điểm nóng về ô nhiễm nhựa, nguyên nhân bắt nguồn từ sự độ thị hóa, nhập khẩu rác thải, thiếu hụt cơ sở hạ tầng. Sự kiện trực tuyến sẽ nêu bật những cơ hội và thách thức thúc đẩy đầu tư vào kinh tế tuần hoàn nhựa trong khu vực.

Một số quốc gia Đông Nam Á đã triển khai các kế hoạch hành động quốc gia, xây dựng lộ trình kinh tế tuần hoàn. Indonesia, Thái Lan và Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể với chương trình thí điểm, thực thi luật và quy định như trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, thuế bao bì nhựa, biện pháp hạn chế nhựa dùng một lần. Để đáp ứng yêu cầu của các chính sách, hhu vực tư nhân, bao gồm các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư tư nhân và doanh nghiệp địa phương, cũng đang lên kế hoạch hành động.

Vì vậy, buổi tọa đàm sẽ trình bày những câu chuyện thành công và giúp hiểu sâu hơn về việc tạo môi trường chính sách thuận lợi cho đầu tư. Sự kiện cũng sẽ kiến tạo một nền tảng nhằm tăng cường sự trao đổi và lắng nghe ý của khối tư nhân và khu vực công về tác động qua lại, phụ thuộc lẫn nhau của hai khối, và vai trò của chính sách trong việc thúc đẩy đầu tư trong khối tư nhân.

Ngoài ra, sự kiện cũng sẽ đề cập đến các cơ chế tài chính trong thỏa thuận của Ủy ban Đàm phán liên chính phủ (INC) và giới thiệu tầm quan trọng của hợp tác đa bên nhằm mục đích thúc đẩy dòng vốn bền vững cho nền kinh tế tuần hoàn nhựa.

Chương trình dành cho

  • Các chuyên gia chính phủ trong lĩnh vực quản lý chất thải/kinh tế tuần hoàn/chính sách nhựa
  • Các nhà đầu tư vào các sáng kiến ESG, bền vững và nhựa
  • Giám đốc điều hành cấp cao từ các tập đoàn và thương hiệu có dấu ấn đáng kể về nhựa
  • Giám đốc điều hành cấp cao từ các tổ chức tài chính phát triển (DFI)
  • Đại diện từ các tổ chức phi chính phủ trong khu vực và các tổ chức tác động

 

Đăng ký tại đây nếu bạn hứng thú.

Chia sẻ

(37)