Hội thảo về Tuần hoàn nước thải

28 tháng 09 năm 2022 28/09/2022 - 28/09/2022 Online/Offline Tiếng Anh, Tiếng Việt Địa chỉ: Hải Phòng

Hà Nội – 28/9, trong khuôn khổ Hỗ trợ sau đào tạo của Chương trình Đào tạo xây dựng năng lực Kinh tế tuần hoàn cho Doanh nghiệp tại Việt Nam, Đại sứ quán Hà Lan, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP), Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion, Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế (HiHub), Viện Chính sách Kinh tế Môi trường (EEPI), Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED), và Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn Việt Nam (CE Hub) phối hợp tổ chức Hội thảo về “Tuần hoàn nước thải” với các nội dung cụ thể như sau: 

Thành phần tham gia:
 

  • Các doanh nghiệp đã tham gia các Chương trình đào tạo Kinh tế tuần hoàn tại Hồ Chí Minh, Huế và Hà Nội, và các doanh nghiệp khác trong mạng lưới đối tác, đặc biệt là những doanh nghiệp quan tâm đến xử lý nước thải
  • Chuyên gia từ các cơ quan nghiên cứu: Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt Nam (VNCPC), Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE), Liên hiệp hội các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Mạng lưới bảo tồn nguồn nước Việt Nam 
  • Đại diện Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) (tbc) 
  • Đại diện từ UNDP, EEPI, HiHub và ICED 

Mục tiêu:
 

  • Cung cấp kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế về xử lý nước thải và tuần hoàn nước thải cho các doanh nghiệp 
  • Tìm hiểu hiện trạng xử lý nước thải, nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp 
  • Kết nối các doanh nghiệp với mạng lưới chuyên gia trong nước và quốc tế, công nghệ tiên tiến về xử lý nước thải 
  • Thảo luận và chia sẻ sự hợp tác tiềm năng về xử lý nước thải và nước thải tuần hoàn 

Thời gian: trực tiếp và trực tuyến (nền tảng Zoom), thứ Tư ngày 28 tháng 09 năm 2022 

(Phần dịch tại chỗ sẽ được cung cấp cho tất cả đại biểu) 

Chương trình dự kiến: Đính kèm tại đây 

 

Để thuận tiện cho Ban tổ chức, đề nghị các đại biểu xác nhận tham dự với Ms. Nguyễn Thị Thu Thuỷ tại địa chỉ email: nguyen.thi.thu.thuy@undp.org hoặc điện thoại 0976.898.323

Chia sẻ

(42)