Hội thảo thiết kế sinh thái nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững & KTTH

Hồ Chí Minh, ngày 14/09/2023 – Bộ Công Thương phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo “Thiết kế sinh thái góp phần thúc đẩy Sản xuất và Tiêu dùng bền vững và kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam” với mục tiêu giới thiệu, trao đổi và góp ý các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu thực tiễn, quy định về Thiết kế sinh thái (TKST), góp phần thúc đẩy Sản xuất và tiêu dùng bền vững và Kinh tế tuần hoàn.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của các bên liên quan bao gồm các nhà hoạch định chính sách, đại diện từ các Sở ban ngành (Sở Công Thương các tỉnh thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dưỡng, Đồng Nai…), Hiệp hội, các Doanh nghiệp và tập đoàn, chuyên gia và nhà khoa học đại diện từ các Viện nghiên cứu, trường Đại học, và các tổ chức trong và ngoài nước quan tâm đến phát triển bền vững.

Toàn cảnh Hội thảo

TKST là cách tiếp cận chủ động hướng tới sự phát triển của sản phẩm, dịch vụ, hướng tới giảm thiểu tác động môi trường trong suốt vòng đời sản phẩm, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có tác động môi trường thấp nhất có thể. TKST có tiềm năng giúp giảm đến 80% tác động môi trường của sản phẩm.

Trong bối cảnh thị trường đang dần chuyển hướng vào các sản phẩm xanh và bền vững, các quốc gia trên khắp thế giới đang đặc biệt quan tâm đến việc xanh hóa sản phẩm và thiết lập các quy định nghiêm ngặt về môi trường và tiết kiệm năng lượng. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy xây dựng và ban hành các công cụ chính sách, hỗ trợ nâng cao năng lực và áp dụng TKST trong các lĩnh vực có tiềm năng là cần thiết và có ý nghĩa.

Phát biểu tại Hội thảo, Ông Trịnh Quốc Vũ – Phó Vụ trưởng Vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững đã nhấn mạnh TKST là hợp phần quan trọng trong Chương trình hành động quốc gia về Sản Xuất và Tiêu Dùng Bền Vững (Quyết định 889/QĐ-TTg), với các nhiệm vụ chính bao gồm xây dựng chính sách, áp dụng mô hình bền vững và thúc đẩy hợp tác liên kết, đổi mới công nghệ và đào tạo truyền thông nhằm thúc đẩy TKST. Các lĩnh vực sản phẩm như bao bì, may mặc, điện tử, đồ uống và thực phẩm được ưu tiên trong việc áp dụng mô hình này.

Ông Trịnh Quốc Vũ – Chánh Văn phòng Sản xuất và tiêu dùng bền vững, Phó Vụ trưởng, Vụ Tiết Kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương

Ông Patrick Haverman, Phó Trưởng Đại diện thường trú UNDP Việt Nam, đã đánh giá cao vai trò của TKST như một công cụ mạnh mẽ giúp đạt được cân bằng giữa nguyên tắc bền vững, hiệu quả tài nguyên và ý thức về môi trường. Chương trình Kinh tế tuần hoàn của UNDP đã tăng cường các hoạt động hỗ trợ để thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, từ khuyến nghị chính sách, đổi mới sáng tạo đến tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi các thành phố tuần hoàn.

Ông Patrick Haverman, Phó Trưởng Đại Diện Thường Trú UNDP Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

TKSTThực tế cho thấy, tại Việt Nam, việc áp dụng TKST vẫn còn đang trong giai đoạn khởi đầu do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, bao gồm thiếu các công cụ chính sách, hiểu biết và năng lực triển khai các mô hình bền vững thúc đẩy TKST. Hiện tại việc thực hiện TKST chủ yếu ở các tập đoàn đa quốc gia, các Doanh nghiệp lớn và một số đơn vị có mong muốn thực hiện phát triển bền vững. Điều này đặt ra một thách thức quan trọng trong việc thúc đẩy bền vững trong sản xuất và tiêu dùng và kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Tại Hội thảo, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, Hiệp hội đã có những bài chia sẻ về tiềm năng, thách thức và áp dụng TKST thúc đẩy SXTDBV và KTTH trong hoạt động sản xuất, kinh doanh (Tài liệu hội thảo trong link này).

Hội thảo này đã đánh dấu một bước quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam thông qua TKST và đẩy mạnh sự hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế.

Chia sẻ

(120)