Hội thảo “Tham vấn đề cương kế hoạch hành động quốc gia và lĩnh vực ưu tiên trong thực hiện kinh tế tuần hoàn”

08:00 – 12:00 14/03/2023 - 14/03/2023 Online/Offline Tiếng Việt & Tiếng Anh Địa chỉ: Khách sạn Fortuna Hà Nội, Số 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Kinh tế tuần hoàn (KTTH) là cách tiếp cận phát triển kinh tế thay thế cho cách tiếp cận kinh tế tuyến tính trước đây. Kể từ năm 2020, khái niệm KTTH đã được Chính phủ Việt Nam quy định cụ thể trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Luật BVMT 2020) (Điều 142) và trong Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT 2020. Thực hiện theo Điều 139 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia (KHHĐQG) thực hiện KTTH trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (TN&MT) được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ này.

Để có căn cứ xây dựng, hoàn thiện KHHĐQG thực hiện KTTH, Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT phối hợp với Quỹ Hanns Seidel Foundation (HSF) Việt Nam tổ chức hội thảo “Tham vấn đề cương kế hoạch hành động quốc gia và lĩnh vực ưu tiên trong thực hiện kinh tế tuần hoàn”.

Thời gian: 8 giờ 00, Thứ ba, ngày 14 tháng  3  năm 2023

Địa điểm: Khách sạn Fortuna, số 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

(Chương trình hội thảo được gửi kèm tại đây)

Thông tin Hội thảo vui lòng truy cập và đăng ký theo đường link https://forms.gle/yAw4nPJDcXbbiaL27 trước ngày 13 tháng 03 năm 2023. Chi tiết vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Thế Thông, cán bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, email: thongnguyenthe15@gmail.com.

Rất mong sự có mặt của Bà để hội thảo thành công tốt đẹp.

               Trân trọng cảm ơn./.

Chia sẻ

(41)