Hội thảo “Kinh tế tuần hoàn và vai trò của Hóa học và Công nghiệp hóa chất”

13.00 – 19.00 16/12/2021 Online/Offline EN/VN

Sản phẩm của ngành hóa chất có mặt trong tất cả các ngành công nghiệp, từ các công đoạn sản xuất, trong nhà máy đến sản xuất thực phẩm. Đặc điểm của ngành là có rất nhiều loại sản phẩm có thể phục vụ cho tất cả các ngành khác. Vì vậy, nhiều nguồn tài nguyên đã được khai thác bởi ngành công nghiệp hóa chất, từ khoáng sản, dầu khí đến các sản phẩm, phụ phẩm và thậm chí cả chất thải công nghiệp và nông nghiệp. Ngành hóa chất đóng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế của một quốc gia.

Bộ Công Thương phối hợp với UNDP, Bộ TNMT và Hội Hóa học Việt Nam (CSV) tổ chức hội thảo cấp cao để tìm hiểu các cơ hội thúc đẩy Kinh tế tuần hoàn trong Hóa học và ngành Công nghiệp hóa chất, để giảm thiểu việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tối ưu hóa việc sử dụng nguyên vật liệu đầu vào và giảm thiểu các rủi ro cho môi trường. Chi tiết về Hội thảo:

Hội thảo “Kinh tế tuần hoàn trong Hóa học và Công nghiệp hóa chất”

Được tổ chức trực tiếp và trực tuyến vào lúc 13.00 – 19.30, Thứ Năm, ngày 16 tháng 12 năm 2021

Tại hội thảo, bên cạnh những thảo luận về khung pháp lý của Kinh tế tuần hoàn nói chung và cách tiếp cận trong ngành hóa chất tại Việt Nam nói riêng, khu vực tư nhân cũng sẽ chia sẻ các ý kiến, các cam kết và kế hoạch áp dụng các mô hình Kinh tế tuần hoàn trong quá trình sản xuất. Hội thảo cũng sẻ thảo luận các nguyên tắc và mục tiêu chiến lược với các chỉ số thực hiện kinh tế tuần hoàn trong ngành công nghiệp hóa chất ở Việt Nam và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

Thư mời và chương trình của hội thảo được đính kèm tại đây.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Văn phòng Hội Hóa học Việt Nam: csvhoihoa@gmail.com

Chia sẻ

(84)