Hội thảo Hỗ trợ tài chính chuyển đổi sang nền KTTH

14:00 – 16:00 giờ Việt Nam 29/06/2023 Online Tiếng Anh - Việt

Hội thảo trực tuyến thứ hai với chủ đề “Hỗ trợ tài chính chuyển đổi sang Kinh tế Tuần hoàn tại Việt Nam” sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 29 tháng 6 năm 2023, 14:00 – 16:00 Việt Nam.

Để chuyển đổi sang nền KTTH thành công và đạt được các mục tiêu khí hậu, chúng ta cần suy xét và tăng cường nguồn cung ứng tài chính thông qua các khung pháp lý thúc đẩy nguồn quỹ từ trong nước lẫn quốc tế, bao gồm tài chính khí khí hậu, tài chính xanh, nguồn chính sách công.

Hội thảo sẽ tập trung chia sẻ về các cơ chế tài chính khác nhau, nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thúc đẩy thông lệ tuần hoàn cũng như giúp các doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp mới bền vững.

Các diễn giả tham gia trình bày sẽ bao gồm:

  •  Mở rộng quy mô tài chính kinh tế tuần hoàn”, Ông Jan Raes, Trưởng nhóm Tài chính và Nhựa của UNEP FI, Kinh tế tuần hoàn & Ô nhiễm, UNEP FI
  •  “Các kênh tài chính cho chuyển dịch kinh tế tuần hoàn”TS Lại Văn Mạnh, Trưởng Ban Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, ISPONRE
  • Huy động tài chính cho kinh tế tuần hoàn – Ngành Dệt may” Bà Vũ Minh Nguyệt, Cán bộ dự án cấp cao, GO Circular, GIZ
  • Nắm bắt kinh tế tuần hoàn – Góc nhìn từ ngân hàng”Ông Surajit Rakshit – Giám đốc Thương mại Toàn cầu và Tài trợ dựa trên các khoản phải thu, Ngân hàng HSBC (Việt Nam)

Đăng ký ngay để tham gia hội thảo.

Bạn có thể đọc thêm thông tin về toàn bộ bối cảnh chuỗi hội thảo trên website ở đây.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Kỳ Ly, Cán bộ Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn, qua ly.vi.ky@UNDP.org.

Chia sẻ

(59)