CE Hub: Chuỗi hội thảo trực tuyến KTTH

14:00 - 15:30 giờ Việt Nam 06/06/2023 - 20/07/2023 Online Tiếng Anh - Việt

Bối cảnh

Việt Nam đã trở thành một trường hợp điển hình thành công trên thế giới nhờ quá trình chuyển đổi nhanh chóng từ một trong những quốc gia nghèo nhất vào những năm 1980 sang nền kinh tế năng động với mức thu nhập bình quân đầu người thuộc mức trung bình. Tuy nhiên, tăng trưởng và phát triển luôn đi liền với sự đánh đổi. Công nghiệp hóa và các ngành công nghiệp khai thác đã gây thiệt hại nặng nề cho môi trường.

Việt Nam hiện đang đối mặt với những lựa chọn. Đất nước có thể quay trở lại nền kinh tế tuyến tính (khác thác – sử dụng – thải bỏ) trước COVID-19 hoặc theo đuổi lộ trình phục hồi xanh bằng cách xây dựng một tầm nhìn thành công lớn hơn. Tầm nhìn mới sẽ bao gồm quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế tuần hoàn (CE) nhằm giúp chúng ta chống chọi trước những cú sốc trong tương lai cũng như hướng tới một quỹ đạo phát triển xanh và toàn diện.

Kinh tế tuần hoàn đưa ra một chiến lược thay thế lộ trình tăng trưởng dựa vào sản xuất truyền thống đầy hứa hẹn để phát triển công nghiệp và tạo việc làm. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang Nền kinh tế tuần hoàn cần tính liên chủ đề và đa ngành. Chúng ta sẽ cần đổi mới toàn diện nhanh chóng, khai thác các thị trường toàn cầu đang phát triển, bảo vệ và tái tạo môi trường, tiếp cận nguồn tài chính toàn cầu công và tư, kiến tạo các thành phố đáng sống và hiệu quả hơn, đồng thời giảm nghèo.

Vì vậy, Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn Việt Nam (CE Hub) tổ chức chuỗi hội thảo trực tuyến để tăng cường đối thoại, trao đổi bí quyết và huy động hành động tập thể hướng tới quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mới. Mạng lưới thu hút sự tham gia và xây dựng năng lực của tất cả các bên liên quan, tạo ra sức mạnh tổng, và tích hợp tài chính, kỹ thuật và tài nguyên.

II. Đối tượng và định dạng của hội thảo

Hội thảo trực tuyến sẽ diễn ra bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, dành cho tất cả mọi người quan tâm thảo luận và tham gia vào các hoạt động chung để hỗ trợ quá trình chuyển đổi Nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Chuỗi hội thảo trực tuyến sẽ được ghi lại và tải lên trang web của Mạng lưới Kinh tế Tuần hoàn Việt Nam, cùng với các nguồn tài liệu và tài liệu tham khảo chính từ các diễn giả.

Khán giả mục tiêu:

 • Các trường đại học và viện nghiên cứu
 • Các nhà hoạch định chính sách ở cấp quốc gia và cấp tỉnh
 • Các tổ chức xã hội dân sự và phi chính phủ
 • Sinh viên và Thanh niên
 • Kinh doanh
 • Những người thực hành kinh tế tuần hoàn từ khu vực ASEANE

Mỗi buổi sẽ bao gồm 2-4 bài trình bày ngắn của các chuyên gia Việt Nam và quốc tế, sau đó sẽ là phần thảo luận kéo dài 30 phút do UNDP Việt Nam điều phối. Kết quả của chuỗi hội thảo trực tuyến sẽ được tuyển chọn và tổng hợp thành các ấn phẩm mở để phục vụ các chương trình hiện tại cũng như tương lai, đồng thời giúp kết nối giữa các đối tác mới.

III. Nội dung các buổi hội thảo

 1. Đo lường Chính sách Kinh tế Tuần hoàn: Khung kỹ thuật và Chỉ số – 14:00, Thứ Tư, ngày 7 tháng 6 năm 2023

Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) được giao nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về Kinh tế tuần hoàn, trong đó đề ra các nhiệm vụ, lộ trình cho các lĩnh vực, ngành cụ thể, các dự án đầu tư, các giải pháp ưu tiên nhằm trình cho thủ tướng vào tháng 12 năm 2023. Xây dựng một khung giám sát bao gồm các chỉ số có thể đo lường được, có thể đạt được và có ý nghĩa là rất quan trọng đối với chiến lược quốc gia về kinh tế tuàn hoàn. Các cuộc thảo luận đang được tiến hành để thống nhất và đánh giá những gì cần đo lường, xác định cách tiếp cận tốt nhất để đánh giá kết quả.

Mục đích của buổi này là trình bày và thảo luận về các chỉ số được đề xuất cho kế hoạch hành động quốc gia về kinh tế tuần hoàn, học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong việc thiết lập một hệ thống giám sát và lượng giá (M&E) vững chắc.

Guest speakers:

 • “Thông lệ quốc tế trong việc xây dựng chỉ số đánh giá tiến trình KTTH” – Arpit Bhutani, COO, Circular Innovation Lab
 • “Đề xuất các chỉ số cho chiến lược hành động quốc gia” – Carlo Lupi, chuyên gia UNDP
 • “Xây dựng công cụ đánh giá chính sách cho kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam “ – Hideki Wada, Vietnam Waste Planning
 1. Hỗ trợ tài chính chuyển đổi sang Kinh tế Tuần hoàn tại Việt Nam – 14:00, Thứ Năm, ngày 29 tháng 6 năm 2023

Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang mô hình dựa trên tăng năng suất, giá trị, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi thông qua phát triển liên tục đã dẫn đến thực trang tài chính khó khăn: vốn ODA viện trợ trực tiếp giảm nhanh, tỷ lệ thuế trên GDP giảm, nhu cầu tài chính công nhiều hơn, các bên liên quan có những ưu tiên khác nhau. Đã đến lúc ngành dịch vụ tài chính phải tạo ra các cơ hội đầu tư và tăng trưởng mới.

Điều quan trọng không kém là chính phủ cần cung cấp cho ngành tài chính khuôn khổ chính sách, khung pháp lý thuận lợi,các chương trình khuyến khích để tích hợp các khái niệm tuần hoàn vào các sản phẩm và dịch vụ tài chính. Do đó, để đạt được quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn và các mục tiêu khí hậu của Việt Nam – hơn bao giờ hết – chúng ta cần một cách tiếp cận có hệ thống, thu hút sự tham gia của nhiều bên liên quan và tận dụng các đòn bẩy thay đổi.

Buổi hội thảo này này nhằm mục đích xem xét các cơ chế tài chính khác nhau có thể được tận dụng để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và các DNVVN trong việc áp dụng các thông lệ trong kinh tế tuần hoàn.

Diễn giả khách mời:

 • “Mở rộng hỗ trợ tài chính KTTH” – Jan Raes, UNEP FI Lead Finance and Plastics, Circular Economy & Pollution, UNEP FI
 • “Tín dụng xanh cho quá trình chuyển đổi tuần hoàn tại Việt Nam” – TS. Lại Văn Mạnh, Trưởng Trưởng Ban Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, ISPONRE
 • “Hỗ trợ tài chính chuyển đổi KTTH trong ngành dệt may” – Vũ Minh Nguyệt, Cán bộ Dự án, GIZ Việt Nam
 1. Thành phố tuần hoàn – 14:00, Thứ Năm 20/07/2023 

Tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam đang tăng chóng mặt và dự kiến sẽ đạt 50% vào năm 2030. Nền kinh tế tuần hoàn hứa hẹn giảm ô nhiễm môi trường, phát triển kinh tế xã hội, tiết kiệm chi phí và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Đối mặt với những thách thức về ô nhiễm không khí, đất đai, nước ngày càng tăng, tỷ lệ đô thị hóa cao và tác động của khí hậu, các thành phố ở Việt Nam và trên thế giới nhanh chóng nắm bắt các cơ hội mà quá trình chuyển đổi CE chiến lược, chính thức và toàn ngành có thể mang lại.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang CE ở các thành phố không chỉ là một yêu cầu kinh tế mà còn là một mệnh lệnh xã hội khi điều kiện sống ngày càng xấu đi, tác động sức khỏe của ô nhiễm không khí làm xấu đi chất lượng cuộc sống và rủi ro khí hậu đang gia tăng về mức độ nghiêm trọng và tần suất. Nếu các thành phố chờ đợi quá lâu, họ đồng tình với nguy cơ giam giữ tài sản bị mắc kẹt, điều đó sẽ không có khả năng chứng minh trong tương lai.

Hội thảo lần này sẽ giới thiệu các ví dụ và nghiên cứu điển hình từ các thành phố ở Việt Nam và ASEAN đã bắt tay vào quá trình chuyển đổi tuần hoàn. Hội thảo cũng làm nổi bật các cách tiếp cận, phương pháp và quan điểm khác nhau để làm như vậy; từ thử nghiệm cơ sở, nghiên cứu khoa học dựa trên bằng chứng, mục tiêu khí hậu từ trên xuống và đổi mới của công dân.

Guest speakers:

 • “Tiếp cận thực tiễn và đề xuất lộ trình thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Thừa Thiên Huế” – Ông Cao Quốc Hải, Phó Giám đốc, Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế
 • “Bài học kinh nghiệm từ quá trình nghiên cứu và xây dựng lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng” – Bà Bùi Ngọc Như Nguyệt, Chánh Văn phòng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Đà Nẵng
 • “Hành trình hướng đến sinh khí hậu và tuần hoàn của những nhà ga Paris” – Ông Fabien Clavier, Quản lý Phát triển Kinh doanh Toàn cầu, AREP

IV. Link đăng ký

V. Liên hệ

 • Lý Vĩ Kỳ – Cán bộ Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn – ly.vi.ky@undp.org
 • Morgane Rivoal – Cán bộ Biến đổi khí hậu và Kinh tế tuần hoàn – rivoal@undp.org

VI. Link tài liệu

 1. Đo lường Chính sách Kinh tế Tuần hoàn: Khung kỹ thuật và Chỉ số
 2. Hỗ trợ tài chính chuyển đổi sang Kinh tế Tuần hoàn tại Việt Nam
 3. Thành phố tuần hoàn
 4. Chuỗi hội thảo trực tuyến mùa kế tiếp

 

Chia sẻ

(372)