Hội thảo chia sẻ Kế hoạch giảm tiêu thụ túi ni-lông sử dụng một lần tại các nhà bán lẻ

08:00 – 11:30 22/03/2022 - 22/03/2022 Online/Offline Tiếng Việt & tiếng Anh Địa chỉ: Khách sạn Fortuna Hà Nội, Số 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Để tăng cường thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa và túi ni-lông, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (CLCSTN&MT), Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội thành lập “Liên minh bán lẻ giảm tiêu thụ túi ni-lông” (gọi tắt là Liên minh) với sự tham gia của các chuỗi siêu thị, nhà bán lẻ nhằm tăng cường sử dụng túi thân thiện với môi trường, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, túi ni-lông sử dụng một lần. Hiện nay, đã có 16 chuỗi siêu thị, nhà bán lẻ đăng ký tham gia và ủng hộ Liên minh trên.

Trong khuôn khổ thực hiện các hoạt động của Liên minh, Viện CLCSTN&MT phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Hội thảo chia sẻ Kế hoạch giảm tiêu thụ túi ni-lông sử dụng một lần tại các nhà bán lẻ. Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 08:00 – 11:30 Thứ Ba ngày 22/3/2022;

Địa điểm: Khách sạn Fortuna Hà Nội, Số 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội;

Đường link đăng ký tham dựhttps://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlf-utrzIiH93n1Lm1wZm_leH-2DCIXlUc    

Mục tiêu: (i) Chia sẻ Kế hoạch giảm tiêu thụ túi ni-lông sử dụng một lần tại một số nhà bán lẻ tham gia Liên minh; (ii) Trao đổi cơ hội hợp tác để triển khai các hoạt động giảm túi ni-lông của các thành viên trong Liên minh;

Chương trình: https://drive.google.com/file/d/10KpSm1001px8a6b0u0RnKclVNGuK-BO2/view?usp=sharing

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ vào email: nguyenanhtuan106@gmail.com. Kính mời Quý vị đại biểu đăng ký tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo. 

Trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ

(20)