Hackathon Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Nỗ lực của Thanh niên Nhật Bản-ASEAN hướng đến kinh tế tuần hoàn

Thời gian: 10/05/2023 – 22/06/2023

Đơn vị tổ chức: Trung tâm ASEAN – Nhật Bản

Nội dung:

Trung tâm ASEAN-Nhật Bản hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia phát động cuộc thi Hackathon Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPH) với chủ đề “Nỗ lực của Thanh niên Nhật Bản-ASEAN hướng đến kinh tế tuần hoàn”. Chương trình nhận được sự hỗ trợ truyền thông từ Asahi Shinbun và được Bộ Ngoại giao Cộng hòa Indonesia hỗ trợ tổ chức.

Các nhóm và cá nhân đam mê công nghệ, nhà phát triển, nhà đổi mới, nhà khoa học dữ liệu và kỹ sư phần mềm từ mọi quốc tịch trong khu vực được mời tham gia và khuyến khích khám phá những cách sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông mới (ICT) để giảm thiểu các vấn đề phát sinh từ nền kinh tế tuyến tính truyền thống và tìm giải pháp mới để chuyển dịch sang một nền kinh tế tuần hoàn toàn diện.

Thông qua cuộc thi hackathon, thanh niên từ ASEAN và Nhật Bản có cơ hội ứng dụng giải pháp kỹ thuật số vào việc sử dụng tài nguyên hiệu quả. Vì chủ đề rất đa dạng và mang tính mở, nên bạn được khuyến khích đề xuất vấn đề và giải pháp theo chuyên môn và mối quan tâm của bản thân, miễn là trong phạm vi nền kinh tế tuần hoàn. Việc lựa chọn vấn đề cũng là một tham số để đánh giá dự án. Một số chủ đề tham khảo:

  • Lãng phí thực phẩm
  • Bao bì
  • Dệt may

Key Milestone:

  1. Sự kiện khởi động – ngày 10 tháng 5
  2. Đề xuất ý tưởng dự án tiềm năng – Hạn chót: 13:00 GMT+9 ngày 17 tháng 5
  3. Ngày Xanh – ngày 22 tháng 6

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem thêm các liên kết sau.

Chia sẻ

(34)